Legemidler som hjelper kroppens immunforsvar til å angripe kreft

Immunonkologi dreier seg om kreftbehandling. Disse legemidlene forsøker å hjelpe kroppens eget immunforsvar til å kjenne igjen kreftcellen og angripe den så effektivt som mulig. Det fine med disse legemidlene er at de forlenger liv samtidig som de har langt mindre bivirkninger sammenlignet med tradisjonelle metoder.

I 2018 kommer vi til å få store gjennombrudd i kliniske studier innen dette feltet. Dette gjør selskap som satser innen dette feltet interessant og kan være med å gi aksjekursene et reelt løft. Markedet for disse legemidlene er enormt,  den nordiske investeringsbanken Carnegie har gjort en analyse av markedet og de mener dagens marked på 6 milliarder dollar vil komme til å vokse til 25 milliarder dollar i løpet av de nærmeste årene frem til 2025. Det betyr en salgsvekst på 25 % hvert år, noe som er meget høyt.

Risikoen med å investere i denne sektoren har vært preget av stor usikkerhet frem til i dag. Dette er nå i ferd med å endre seg. Vi står foran publisering av store kliniske studier og kommer det positive resultat her vil det løfte aksjemarkedet innen immunonkologi betraktelig.

© Carnegie Private Banking 2017

(c) Foto: MedXplore AS: Immunonkologi handler om å hjelpe kroppens eget immunforsvar til å oppdage kreftceller og gå til angrep. Kreftceller har en egen evne til å skjule seg for immunforsvaret, men nye medisiner gjør det mulig for kroppens eget immunforsvar å oppdage og bekjempe kreftcellene.