To av nøkkelfolkene i Lytix, CEO Edwin Klumper (t.v) og forskningssjef Øystein Rekdal (t.h). I midten Jan Helge Lillebo, CEO i MedXplore AS. 

Fire års teknologisk forsprang

Lytix Biopharma hentet i september 2017 inn Edwin Klumper som CEO i selskapet. Klumper er nederlender, med bakgrunn i både forskning og næringsliv, samt over 25 års internasjonal erfaring fra legemiddel- og biotek-industrien, spesielt innen kreftbehandling.

Klumper er klar på hvorfor norske Lytix vekket hans begeistring og interesse:

– «Mange av dagens immun terapier har den begrensning at de kun virker på tumorer som er varme, som betyr at de er infiltrert av T-celler. Hvis kreften er kald, ikke infiltrert av T-celler så fungerer ikke dagens løsninger.

Det som gjør Lytix unik er at vi kan med vår behandling dokumentere mere enn 80 % av kalde tumorer gjøres varme. Lytix var minst 4 år foran markedet som nå trenger vår teknologi for å overkomme kalde tumorer, sier Klumper.

Et peptid med unike egenskaper.

– «Vi merker interesse fra noen av de mest fremtredende kreftforskningsinstituttet i verden som ønsker å samarbeide med oss slik som Harvard,  Cornell i USA og Gustave Roussy i Frankrike.

Forskere har aldri tidligere erfart et peptid med så gode kreft kjempende resultater i dyreforsøk, fortsetter Klumper.

Skreddersydd immunterapi blir realitet

– Ved å åpne opp tumoren med vårt peptid avdekkes personens unike «barcode». Vi avslører dermed hele kreftspredningen hos pasienten inklusiv alle muterte celler. Dermed blir vi de første som kan tilby kreftpasienter en personlig terapi ved å bruke pasientens egen kreft som vaksine.

– Dette er et betydelig fremskritt innen fremtidig kreftbehandling. Ved å kombinere vårt peptid med øvrige immunterapier kan flere kreftsykdommer potensielt bli behandlet bedre.

-I fremtiden vil nye terapier basert på kombinasjoner gi bredere individuell behandling for hver pasient. Dette er viktig fordi ingen kreft er lik, dette på grunn av de unike mutasjoner som befinner seg i hver pasient, poengterer Edwin Klumper.

Slik ble idéen til Lytix unnfanget

Idéen til Lytix går mer enn 25 år tilbake i tiden. Det hele begynte på Universitetssykehuset i Nord Norge hvor en forsker tok doktorgraden på et protein med gunstig effekt i morsmelken. Det viste seg å ha høy antibakteriell aktivitet, men kunne det fremstilles syntetisk?
Rent tilfeldig kom Øystein Rekdal, som da tok doktorgraden, i den videre forskning over et fragment av proteinet som viste seg å ha mye høyere aktivitet enn det opprinnelige i morsmelken. På samme tid kom en internasjonal artikkel om at proteinet i morsmelken også hadde effekter mot kreft.

– «Spørsmålet ble derfor om vårt fragment hadde tilsvarende effekt og om det gikk å lage analoger som kunne være enda mer potente mot kreft», sier Øystein Rekdal.

Potent mot kreft

– « Vi testet dette i dyreforsøk, og oppdaget at når fragmentet ble injisert så forsvant kreften helt, mens når det samme proteinet fra morsmelken ble injisert skjedde ingen endringer. Dette overrasket, fordi i de fleste dyreforsøk er det normale å hemme tumoren, å stoppe veksten, men i vårt tilfelle var kreften helt borte.

– Det gav oss en unik mulighet for å se om dyrene hadde utviklet immunitet. Etter 1 måneds tid gav vi disse dyrene kreft på nytt. Til vår store glede opplevde vi at dyrene faktisk hadde utviklet beskyttelse mot kreften, tumoren vokste ikke opp igjen. Dette var starten på prosjektet.

– Dette skjedde i perioden 1993 -95. Både John og jeg holdt på med hver vår doktorgrad innen dette feltet. Her hadde vi imidlertid funnet et molekyl som førte til at tumoren forsvant. Det tok kaka og gjorde det nesten vanskelig for oss å ha tid nok til å fullføre doktorgraden», sier Øystein Rekdal.