«En av de store utfordringene med fedme og overvekt er å få en gjennomgripende forståelse av at fedme er en kronisk sykdom. Det går ikke over bortsett fra hos noen få.  

Det er sammenlignbart med diabetes, selv om du på forskjellig vis får blodsukkeret til å bli normalt har du fortsatt diabetes. Slik er det også med fedme. Du må følge med, og du kan ikke avslutte behandlingen, for da går det tilbake til slik det var.  

Fett er på lik linje medblodårene et organ for å fremme den naturlige energiomsetningen i kroppen. Når vi blir overvektige utvikler fedme seg til en sykdom som forstyrrer kroppenshormonbalanse».

Professor Bård Kulseng, St. Olavs Hospital v/Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon.