Scener med klikkbare oppslag

360 PowerView er en e-plattform som gjør det enkelt å lage interaktive presentasjoner og e-læring av vanlige bilder, 360-opptak og 3D modeller. E-presentasjonen gjør bildene om til aktive scener med klikkbare oppslag.

Klikkbare oppslag

De klikkbare oppslagene kan legges inn helt fritt på scenen. Et klikkbare oppslag kan være et bilde med tekst, en tale eller musikkinnslag, en video eller foredrag m.m. Til hver oppslag kan du legge inn link for mer informasjon.

Lage kapitler

Du ordner rekkefølgen av visningen i kapitler. En scene kan enten være et eget kapittel, eller inngå i et eller flere underkapittel. Du kan når som helst endre rekkefølgen og flytte om på hvlike scener du ønsker skal komme først og sist.

Bibliotek

Alle klikkbare oppslag som du bruker i scenene legges automatisk inn i et bibliotek som er søkbart. Det gjør det enkelt å finne tilbake og gjøre oppslag i etterkant.

Deling på sos. medier

Alle scenene har egne url-er for direkte oppslag. Deler du en scene på sos. medie vil bilde og tekst fra denne spesifikke scenen følge med, og dine følgere vil gå direkte tilbake til scenen om de ønsker å følge opp din deling.