Ny plattform for e-læring og markedsføring.

Logoen til ViewStart reflektere friheten du har til enhver tid å oppdatere, legge til og utvikle publikasjonen uten å begynne på nytt. Slik blir dette en syklus som sørger for at publikasjonen holder seg levende, potensielt til evig tid.

MedXplore har siden 2020 samarbeidet med Universitetet i Oslo om en ny e-plattform for formidling, kalt ViewStart.

I  juni 2021 lansere UiO det første e-kurs for alle landets medisinstudenter. Her kan de gå på virtuelle besøk og navigere i blodåre full av interaktive oppslag. 

Lanseringen i 2021 ble en suksess, og UiO fikk mye medieoppslag. Det gjorde at UiO videreførte samarbeide i en 2-årig FoU-avtale med MedXplore.

Ønske var å få realisert flere av deres pedagogiske idéer om å «gamifisere» e-læring, ved å delta aktivt i videreutvikling av plattformen gjennom å utvikle en ny tidsriktig e-læring innen fagområde – kosthold og ernæring.

Gamifisering

Hele idéen bak ViewStart er å gjøre læring og formidling mer tilpasset vår tid hvor ungdommen er vant å navigere og gå på oppdagelsestur i spillverden.

Ved å anvende dette som en pedagogisk innfallsvinkel i formidlingen, oppstår muligheten for å gjøre innholdet mer spennende og engasjerende for de unge, og stimulere de til å gå på oppdagelsestur i lærestoffet.

En pedagogisk frihetsfølelse

ViewStart er bygd opp av dynamiske menyer og visuelle oppslag som gjør navigering veldig intuitiv. Sammen med klikkbare ikoner i hvert oppslag, hvor mer innhold gjemmer seg i form av tekst, bilder og video, stimuleres lysten til å utforske. Slik skapes engasjement, og nysgjerrigheten til å se mer av innholdet.

UiO fremhever særlig denne formen for pedagogisk formidling som interessant, fordi aktivitet hos mottaker er selve grunnlaget for god læring.  Forsøk viser at selv om noen begynner midt inne i lærestoffet, av innhold som fanger særlig interesse, får de fleste med seg det meste av innholdet, fordi verktøyet ViewStart knyttet innholdet sammen på en naturlig og brukervennlig måte.

Økt trafikk fra sosiale medier

ViewStart har gjort det enkelt å dele oppslag i en publisering på sosiale nettverk. Når besøkende returnerer fra de sosiale kanalene og går på oppslaget som ble delt, får de samtidig hele presentasjonen i «fanget» som pirrer interessen til å gå videre i oppslagene.

Erfaringene fra e-læringen med studentene, bekrefter dette. Det startet gjerne med et emne som var i  særlig fokus, men tilgangen til hele innholdet trigget flere oppslag en først tenkt. Noe av det samme oppleves ved å lage spennende interaktive presentasjoner. Ofte brukes mer tid enn først tiltenkt. Klikkbare symboler som skjuler innhold, lokker frem noe i oss. Vi vil helst ikke gå glipp av noen detaljer skjult i presentasjonen.

Og nye oppslag som vekker interesse, vil vi gjerne dele med våre venner på sosiale medier. Da vil flere få muligheten til å ta del i visningene og finne frem oppslag av særlig interessant.

Innhold alltid for hånden

En publisering vil gjerne inneholde mange oppslag. Noen ganger er det krevende å finne tilbake, spesielt i en situasjon hvor ting haster. I et møte, et foredrag, eller et seminar.

I ViewStart har vi bygd inn en automatisk funksjon som indekserer alt innhold fortløpende ved publisering. Dette er ikke noe du som lager innhold trenger å tenke på.

Vi kaller det bibliotek. Den er alltid for hånden med et tastetrykk. Ved søk listes alle treff fortløpende. Besøkende kan bruke din presentasjon som et oppslagsverk. Det opplever mange som veldig brukervennlig og fleksibelt i etterkant. Og så har alltid besøkende tilgangen til hele visningen på nett i etterkant, så lenge som du ønsker at den er tilgjengelig.