• Radioaktiv simulering

Scroll to Content

Pedagogiske simuleringer og universell utforming

Radioaktivitet – Interaktiv lab er en pedagogisk simulering utviklet på oppdrag for NDLA til bruk i v.g.skole i faget Naturfag. Simuleringen gir elevene mulighet for å undersøke ulike radioaktive kilder, teste rekkevidde av strålingen og finne ut av i hvor stor grad strålingen kan trenge gjennom ulike materialer.

Universell utforming

I utforming av simuleringen har det vært viktig å lage løsningen slik at den blir brukervennlig og enkel å forstå for så mange elever som mulig. Det betyr at den innfrir alle de krav som idag settes til læremateriell når det gjelder universell utforming.

H5P rammeverk

Simuleringen er laget i H5P rammeverk. H5P er et allsidig verktøy for å lage internativ læremidler, og gir samtidig alle muligheter for å ivareta dagens krav til universell utforming.

Pilotprosjekt med H5P e-læring

MedXplore har inngått et pilotprosjekt med UiO hvor vi utvikler noen tilleggsmoduler i H5P. Hensikt er å utvide verktøykassen med moduler som kan brukes i e-læring.

Pilotprosjektet fokuserer på bruk av moderne 3D modeller og film som grunnlag for å lage en e-læringsmodul om aterosklerose for medisinerstudenter.